Rušenje plošče v objektu

V podjetju Lipak d.o.o. so nam zaupali rušitev etažne plošče v njihovih novih poslovnih prostorih. Zaradi pomanjkanja prostora za njihovo dejavnost, so se odločili za rušenje dela notranje medetažne armiranobetonske plošče debeline 20 cm.

Rušenje se je izvajalo s predhodnim rezanjem po robovih, zaradi lepšega končnega izgleda, brez potrebe po nadalnji obdelavi robu. Samo rušenje se je izvajalo z robotom na daljinsko upravljanje, iznos porušenega materiala pa z mini nakladači Bobcat.

Zahvaljujoč električnem pogonu robota, so dela v notranjosti objekta potekala brez težav z izpušnimi plini, samo rušenje pa se je izvedlo s kleščami za rušenje. Naj omenim, da je rušenje s kleščami najmanj obremenjujoče za samo konstrukcijo, kot tudi za ostale najemnike v stavbi, saj so vsa rušitvena dela potekala med delovnim časom objekta.

  • Odrez robov plošče
  • Rušenje z robotom
  • Rušenje z robotom 2
  • Po končanih delih