about_main

Podjetje Kera-mix d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1991. Njegov ustanovitelj je Janez Smrekar. Sedež podjetja je v Kresnicah, kraju, pol ure oddaljenem iz Ljubljane.

V podjetju smo se sprva ukvarjali samo z zaključnimi deli v gradbeništvu, kasneje se je dejavnost razširila tudi na kleparska dela. Z leti smo svojo dejavnost razširili na orodje in načine obdelave, ki običajno niso bili tako poznani. Pričeli smo se ukvarjati z diamantnim kronskim vrtanjem in brušenjem. Leta 2000 smo pričeli tudi z opravljanjem storitev zimske službe na območju Ljubljane.

V zadnjih nekaj letih smo se večinoma usmerili v rezanje in vrtanje armiranobetonskih in zidanih konstrukcij, nikakor pa nismo pozabili na naše začetke. Od začetka skušamo sodelovati s stalnimi dobavitelji, saj smo mnenja, da le-ti dobro poznajo naš način dela in nam s svojimi storitvami  nudijo prvovrstno podporo iz ozadja. Vsekakor pa redno spremljamo posodobitve opreme na trgu in jim v želji po kvalitetno opravljenih storitvah, tudi sledimo.

V skladu z našim imenom, vedno iščemo in izvajamo “napredne gradbene rešitve”, zato pri delih redno uporabljamo lokatorje in georadarje za lociranje podzemne infrastrukture. Napredno, a varno!

V podjetju Kera-mix d.o.o. smo in še vedno stremimo h kvalitetno opravljenim storitvam. Menimo, da je ob dobrem sodelovanju vseh vpletenih ter dobro pripravo, še tako zahteven projekt izvedljiv brez kakršnihkoli težav.