Ažurirana internetska stranica kera-mix.si

U tvrtci smo se odlučili na poboljšanje internetske stranice kera-mix.si. Predastavljamo se na novim internetskim stranicama, te se nadamo da ćete na njima naći korisne informacije s područja naših usluga. Pozivamo vas da posjetite naše nove i opsežnije stranice, na kojima možete vidjeti informacije o našoj tvrtci, projektima, istraživanjima i područjima djelatnosti i aktivnosti. Također je dostupna galerija fotografija i video prezentacije.