crd_main

Od 2000. godine pružamo usluge zimske službe u gradu Ljubljani. Za čišćenje snijega koristimo dva stroja marke Bobcat.

Manji, Bobcat 553 opremljen je plugom za snijeg širine 180 cm i višenamjenskom žlicom za utovar. Sam stroj širok je samo 125 cm, što omogućuje lakše strojno čišćenje teško prohodnih područja.

Veći stroj, Bobcat S175, opremljen je plugom za snijeg širine 240 cm i višenamjenskom žlicom za utovar.

Klijentima nudimo uslugu čišćenja snijega frezom za snijeg širine 180 cm, s jednostavnim izbacivanjem snijega sa strane ili direktnim utovarom snijega na kamion za odvoz. Kapacitet freze za snijeg je do 100 t/h.


diamondsawchainZimska služba
Uslugu obavljamo po sistemu „na ključ”, koji obuhvaća širok spektar usluga, od preventivnog posipanja solju, strojnog i ručnog čišćenja svih površina, do odvoza snijega. Postoji i mogućnost obavljanja pojedinačnih usluga (samo posipanje solju ili samo odvoz snijega).

Pružamo kvalitetno obavljanje usluga, na obostrano zadovoljstvo nas i klijenata. Na taj način su svi zadovoljni; naručitelj usluge, korisnik objekta i izvođači radova.FOTOGALERIJA | ZIMSKA SLUŽBA

  • wts4
  • wts8
  • wts6
  • wts5
  • wts3
  • wts1
  • wts2
  • wts7